Přečerpávací a čerpací šachty

 

Používají se hlavně pro čerpání komunálních odpadních vod tam kde není možné dosáhnout spádu pro odtok fekálií do kanalizace. Lze je využít u obytných domů, rekreačních chat, penzionů apod.

 

Přečerpávací stanice je složena z těchto dílů: Plastová přečerpávací šachta s víkem a řídícím systémem.

 

V šachtě jsou umístěny: kalové čerpadlo se spouštěcím zařízením nebo bez něho hladinové spínače výtlačné potrubí s uzavíracím ventilem, zpětným ventilem a proplachovacím kusem.

 

Přečerpávací stanice Přečerpávací stanice

 

Popis přečerpávacích šachet

 

Plášť přečerpávacích šachet BRČ je vyroben z polypropylenu. Vstup (60x60 cm) do šachty je zakryt pochůzným nebo přejezdným poklopem. Přečerpávací šachty jsou vybavené čerpadlem, plovákovými spínači, zpětným ventilem a na výtlaku bývá spojka pro napojení proplachu. Průměr přečerpávacích šachet bývá od 1000 mm do 3000 mm, hloubka podle potřeby, nejčastěji dva až pět metrů. Elektrický rozváděč s řídicím systémem, který spíná čerpadlo a signalizuje případnou poruchu, se umísťuje nečastěji na stěnu blízkého objektu. Rozváděč může být v pilíři nebo na ocelové konzole vedle šachty. Na přání lze rozváděč doplnit dálkovým přenosem dat.

 

Instalace přečerpávací šachtyPřečerpávací a čerpací šachtyČerpací šachty BrescoPřečerpávací šachta

 

 

 

Provedení šachet

 

Pláště šachet jsou provedeny podle toho, pro jaké prostředí jsou určeny

 

 - BRČ-S samonosné k obsypání
 - BRČ-O k obetonování
 - BRČ-D dvouplášťové - pro osazení do hladiny spodní vody

 

Samonosné šachtyŠachta Šachty Bresco

 

Osazení do terénu

 

Šachty samonosné k obsypání jsou určeny do volného terénu bez spodní vody. Při montáži se postaví na betonovou základovou desku, propojí se s potrubím a obsypou tříděným výkopkem. Obsyp je třeba po vrstvách hutnit.

 

Šachty k obetonování jsou určeny tam, kde je v blízkosti budova nebo komunikace pro motorová vozidla, nebo jsou-li osazeny přímo ve vozovce. Plášť je vyztužen žebry a ocelovými závlačemi. Šachtu je třeba po osazení na betonovou základovou desku propojit s potrubím a obetonovat.

 

Šachty dvouplášťové proti spodní vodě se použijí tam, kde hladina spodní vody dosahuje nad základovou spáru. U těchto šachet je betonováno mezikruží nádrží.

 

 

Osazení šachetOsazení šachet

 

Návrh čerpacích přečerpávacích šachet

 

Při návrhu přečerpávacích šachet – jejich průměru, počtu a druhu čerpadel je třeba vycházet z množství a druhu čerpaných vod. Konkrétní provedení šachty je proto vždy třeba konzultovat s výrobcem.

 

Přečerpávací a čerpací šachty BrescoKonzultujte s výrobcem provedení šachetVýroba přečerpávacích a čerpacích šachet

 

Ceny čerpacích šachet zde: 

 

Nahoru - Přečerpávací šachty

 

Kontaktujte nás

        

Aktuality

Nádstavba budovy BRESCO a.s.

Budova Bresco a.s.

V roce 2012 bude zahájena nádstavba budovy Bresco a.s. na ulici Františka Hrubína.
Zároveň bude otevřeno ,,Bazénové a zahradní centrum" v Třebíči na Červených hospodách. Zde na ploše 5000 m2 se naši zákazníci budou moci nechat inspirovat při realizaci svých bazénů a zahrad.

Ukázky
e-shop   Jímky, žumpy, septiky, vodoměrné nádrže, čerpací šachty, příslušenství

Plastové fólie, keramické bazény,
fóliové bazény, příslušenství...

e-shop jímky, žumpy, septiky, bazény, zastřešení bazénů

Košík je prázdný