Čistírny odpadních vod HYDRO 3000

 

Vývojem čistírny HYDRO 3000, která nahrazuje současné čistírny BR EKO se nám podařilo za pomoci moderních technologii zvýšit funkčnost čistírny a snížit Vaše pořizovací náklady.

Celoplastové domovní čistírny odpadních vod (dále jen ČOV) řady HYDRO 3000  s jemnobublinkovým provzdušňovacím zařízením, patří svým principem ,konstrukcí a velikostí do kategorie malých ,tzv. Balených, mechanicko – biologických aktivačních domovních ČOV. Čištění probíhá integrovaně v jedné balené jednotce, která soustřeďuje mechanické předčištění, biologické čištění, dosazovací, vyrovnávací kalový prostor. Revoluční dočištění ve třetím stupni zaručuje vysokou čistotu odcházejících splaškových vod.

 

 

Použití čistírny odpadních vod

 

ČOV HYDRO 3000 slouží k aktivačnímu aerobnímu čištění odpadních vod z objektů, které není možné nebo výhodné pro svoji polohu připojit na kanalizační systém.

 

ČOV HYDRO 3000 slouží k čištění splaškových odpadních vod z bytových zařízeních, obytných lokalit,rekreačních zařízení, hotelů, autokempinků atd. S počtem 4 až 25 ekvivalentních obyvatel ( pro 1 EO je uvažováno a s hodnotou BSK5 60 g/den-1, množství odpadních vod 150 l/den).

 

Zařízení odpovídá po technologické stránce i po stránce komfortu obsluhy ČSN 756402

 

Výchozím podkladem pro návrh a umístění ČOV jsou požadavky investorů, orgánů územního plánování a vodoprávních úřadů a zejména ukazatele přípustného znečištění viz. Nařízení vlády ČR č.82/1999 Sb.

 

Všeobecně o čistírně odpadních vod

 

ČOV tvoří celoplastová nádrž, rozdělená přepážkami na jednotlivé technologické prostory. V nádrži je umístěn provzdušňovací systém sestávající s rozvodu vzduchu a provzdušňovacích elementů, mamutky a dle místních podmínek i nosiče biomasy. Nádrž je zakryta odklopným víkem.

 

Funkce čistírny odpadních vod

 

Odpadní voda natéká do usazovacího prostoru (A) nátokové části ČOV, kde je zbavena mechanických nečistot, plovoucích a usaditelných látek, které jsou dále podrobeny anaerobnímu rozkladu (hydrolýze). Z usazovacího prostoru natéká přepadem již mechanicky předčištěná voda do aktivačního prostoru (B). Aktivační prostor (B) slouží k biologickému čištění odpadní vody. Tento prostor je ve spodní části osazen jemnobublinkovým provzdušňovacím systémem, do kterého je vháněn vzduch pomocí dmychadla a případně nosiče biomasy (C). Výhodou řešení je akumulační prostor (D) v celém prostoru čistírny, který je určen k akumulaci odpadní vody a zabezpečení rovnoměrného odtoku z čistírny.

 

Aktivovaná směs s aktivace natéká do vertikální dosazovací nádrže (E) ,, kde u dna probíhá hydraulický odtah kalu do aktivace. Vyčištěná voda je pak odtahována mamutkou (F) do odtokového žlabu.

 

Přebytečný aerobně stabilizovaný kal je odtahován s pomocí mamutky do usazovacího kalového prostoru (A), který je dimenzován minimálně na 150 dni zdržení.


Technologie čištění odpadních vod řeší nerovnoměrný hydraulický i látkový nátok na ČOV a je proto zárukou stability procesu čištění. V případě poruchy je voda mechanicky předčištěna v usazovací části (A) a odtéká přepadem do odtoku. Přebytečný aerobně stabilizovaný kal lze využít i v zemědělství.


Technické parametry ČOV HYDRO 3000 4-25 K

 

TYP Počet Q BSK5 Rozměry ČOV(mm) Vtok Odtok Příkon
EO (m3/den) (kg/den) průměr/max. rozměr výška výška (mm) výška (mm) W
HYDRO-6 4-6 0,75 0,3 1400/1700 1500 1350 1270 45
HYDRO-12 7-12 1,5 0,6 1500/1800 1500 1350 1270 60
HYDRO-17 13-17 2,25 0,9 1670/1900 2000 1900 1850 70
HYDRO-25 18-25 3 1,2 1910/2200 2000 1900 1850 100

Poznámka: Vtok, odtok – DN 150. *1) Pro vysokou hladinu podzemních vod.

 

Technologická data ČOV HYDRO 3000 4-25 EO

 

Parametr 4-6EO 7-12EO 13-17EO 18-25EO
Qd (m3/den) 0,75 1,50 2,25 3,00
Qs (kgSK5/den) 0,30 0,60 0,90 1,20
Objem usazovací a kalové časti (m3) 0,75 1,10 1,85 2,30
Objem aktivační části (m3) 0,62 1,00 1,95 2,40
Objem nosiče biomasy (m3) 0,22 0,45 0,70 1,00
Objem dosazovací části (m3) 0,15 0,30 0,60 0,90
Qo max- regulovaný odtok (m3/hod) 0,07 0,15 0,30 0,45
T- doba zdržení v dosazovací části (h) 2 2 2 2
Využitelný objem akumulace (m3) 0,25 0,40 0,60 0,80
Produkce kalu při 4% sušině (m3/rok) 1,40 2,80 4,20 5,60
Počet vyvážení/rok 2x 3x 3x 3x


Hlučnost ČOV HYDRO 3000

 

Lwa = 36 až 39 dB (stanoveno dle ČSN ISO 9614-2) podle dodavatele dmychadel

 

Ceny čistíren zde:

 

VÝROBCE SI VYHRAZUJE PROVÁDĚNÍ KONSTRUKČNÍCH ZMĚN

 

Nahoru - Čistírny odpadních vod

Kontaktujte nás

        

Aktuality

Nádstavba budovy BRESCO a.s.

Budova Bresco a.s.

V roce 2012 bude zahájena nádstavba budovy Bresco a.s. na ulici Františka Hrubína.
Zároveň bude otevřeno ,,Bazénové a zahradní centrum" v Třebíči na Červených hospodách. Zde na ploše 5000 m2 se naši zákazníci budou moci nechat inspirovat při realizaci svých bazénů a zahrad.

Ukázky
e-shop   Jímky, žumpy, septiky, vodoměrné nádrže, čerpací šachty, příslušenství

Plastové fólie, keramické bazény,
fóliové bazény, příslušenství...

e-shop jímky, žumpy, septiky, bazény, zastřešení bazénů

Košík je prázdný