Samonosné jímky, plastové jímky a žumpy

 

 

Rozměrová tabulka jímky

 

Celkový objem m3

Průměr

cm

Výška

cm

Výška spodního okraje nátoku od základové desky

cm

Průměr nátokového potrubí

mm

1,5 110 150 137 125
2,0 130 150 137 125
3,0 160 150 137 125
4,0 180 150 137 125
5,0 200 150 137 125
6,0 220 150 135 125
7,0 240 150 135 125
8,0 260 150 135 125
9,0 240 200 175 150
10,0 250 200 175 150
12,0 270 200 175 150
13,0 290 200 175 150
15,0 300 200 175 150
20,0 290 300 275 150

 

Popis plastové jímky a žumpy

 

Samonosné jímky, plastové jímky a plastové žumpy jsou podzemní vodotěsné nádrže bez odtoku používané ke shromažďování splaškových odpadních vod. Podle ČSN 75 6081 – ŽUMPY se žumpy,jímky budují pouze tam, kde splaškové odpadní vody nebo odpadní vody s toxickými látkami nelze odvádět do stokové sítě s centrální čistírnou odpadních vod, nebo kde tyto odpadní vody nemohou být z ekonomických nebo jiných důvodů čištěny samostatné malé čistírně odpadních vod podle řady norem ČSN EN 12566 (např. ČSN EN 12566-3) a podle ČSN 75 6402, v samostatné čistírně průmyslových odpadních vod či zneškodňovány jiným zvláštním způsobem.

 

Jímky a žumpy, jako bezodtokové nádrže, se nesmějí opatřovat odtokem a přelivem. Všechny přiváděné a shromážděné odpadní vody musí být ze žumpy,jímky vyváženy a hygienicky nezávadně zneškodňovány. Žumpa se umisťuje tak, aby k ní byl přístup nebo příjezd. Mezi vnější stěnou žumpy,jímky a vnější stěnou budovy má být vzdálenost nejméně 1,0 m.

Plastové a samonosné jímky a žumpy Plastové a samonosné jímky a žumpy Plastové a samonosné jímky a žumpy


Nejmenší vzdálenost jímky,žumpy včetně přítokového potrubí od domovních studní pro zásobování vodou je: 5 m při málo propustném prostředí ( např. aluviální a svahové hlíny, hlinito-kamenité sutě, zahliněné štěrky a písky, spraše, tufy a tufity, pískovce s jílovitým, kaolonitým, vápenitým nebo jiným tmelem). 12 m při propustném prostředí ( např. štěrky, písky, silně písčité hlíny, písčito-kamenité sutě, porézní hrubozrnné pískovce, silně rozpukané horniny).


Nejmenší vzdálenost jímky,žumpy včetně přítokového potrubí od veřejných a neveřejných studní pro zásobování vodou je: 12 m při málo propustném prostředí, 30 m při propustném prostředí. Velikosti akumulačního prostoru žumpy vychází z počtu napojených obyvatel a časového intervalu vyprazdňování jímky, žumpy. Nedoporučuje se objem akumulačního prostoru žumpy,jímky menší než 3 m3. Aby se zabránilo tvorbě plynu, má být prostor žumpy odvětrán přítokovým potrubím připojené vnitřní kanalizace a jejím větracím potrubím nebo samostatným větracím potrubím vyvedeným nad střechu.

 

Výhody plastových jímek a žump

 

- nízká hmotnost
- vysoká chemická odolnost
- dlouhá životnost
- jednoduchá montáž
- možnost propojení více nádrží
- možnost individuálních rozměrů
- 100% těsnost
- snadné hygienická údržba

 

Cení jímek a žump zde:

 

Nahoru - Samonosné jímky, plastové jímky a žumpy

Kontaktujte nás

        

Aktuality

Nádstavba budovy BRESCO a.s.

Budova Bresco a.s.

V roce 2012 bude zahájena nádstavba budovy Bresco a.s. na ulici Františka Hrubína.
Zároveň bude otevřeno ,,Bazénové a zahradní centrum" v Třebíči na Červených hospodách. Zde na ploše 5000 m2 se naši zákazníci budou moci nechat inspirovat při realizaci svých bazénů a zahrad.

Ukázky
e-shop   Jímky, žumpy, septiky, vodoměrné nádrže, čerpací šachty, příslušenství

Plastové fólie, keramické bazény,
fóliové bazény, příslušenství...

e-shop jímky, žumpy, septiky, bazény, zastřešení bazénů

Košík je prázdný