Volejte

774 434 701

info@bresco.cz

Doprava Zdarma

Po celé ČR

Pískové filtry BR PF

Pískový filtr je vhod­ný jako další do­čiš­ťo­va­cí prvek od­pad­ních vod, a to zejmé­na za tříkomorový septik nebo za čis­tír­nu od­pad­ních vod. Pískový filtr slou­ží jako druhý stupeň čiš­tě­ní. Fun­gu­je na prin­ci­pu nádoby  vy­pl­ně­né­ fil­trač­ním médiem, které se po­stup­ně oba­lu­je vrst­vou bi­o­ma­sy. Ta při­spí­vá k pro­ce­su čiš­tě­ní. Pískový filtr (zemní filtr)  je určen k instalaci pod terén a po naplnění filtračním materiálem plní funk­ci sa­mo­nos­né ná­dr­že, To zna­me­ná, že pískový filtr (zemní filtr)  stačí po naplnění  ob­sy­pat ze­mi­nou. Ve­li­kost pískového (zem­ní­ho fil­tru) zá­le­ží na počtu na­po­je­ných osob (viz tabulka EO). Stan­dard­ně do­dá­vá­me v ty­pi­zo­va­ných roz­mě­rech a s výběrem vhodného pískového filtru Vám rádi poradíme.


Cenová tabulka

Typ Výška (cm) Výška revizního otvoru (cm) Celková výška šachty (cm) Cena bez DPH
Doprava zdarma
Pískové filtry BR PF

Záruka


Firma Bresco a.s. si díky špičkové technologii HYDROTECH dovoluje poskytnout svým zákazníkům doživotní záruku na materiál z kterého je nádrž vyrobena.

Vrácení produktu


Pokud s naším zbožím nebudete spokojeni, odkoupíme jej od Vás zpět.

Nejlepší poměr kvalita/cena


Firma Bresco a.s. je největším odběratelem materiálu HYDROTECH v ČR. To umožňuje srazit vstupy u výrobků na minimum a nabídnout Vám nejlepší poměr kvalita/cena na trhu.

Servisní služby


Nabízíme Vám širokou škálu technických služeb. Tým odborníků pro Vás nádrž nejen vyrobí, ale po dohodě i provede celkovou montáž na klíč.

Doprava zdarma po celé ČR


Dopravu našich výrobků máte u nás po domluvě zdarma po celé ČR a SR

Certifikace


Všechny naše výrobky jsou certifikovány

Výhody

  • nádoba je vyrobena technologií  HYDROTECH (doživotní záruka na materiál) 
  •  nízká pořizovací cena
  • jednoduchá manipulace
  • prakticky bezúdržbový provoz
  • mechanická a chemická odolnost
  • masivní vyztužení
  • rozměrová stálost
  • velmi dlouhá životnost
  • 100% vodotěsnost
  • vysoká čisticí účinnost